Ultrazvučna dijagnostika se najčešće koristi za pregled mekih tkiva. Tako što daje dvodimenzionalnu ili trodimenzionalnu sliku, ultrazvuk koristimo za vizuelizaciju organa u stomaku (bubrega, jetre, slezine, želuca, creva, pankreasa, mokraćne bešike, materice …) i u grudnoj duplji (srce – ehokardiografija). Ultrazvuk nam tako omogućava da procenimo stanje, položaj i dimenzije tih organa.

Ova metoda se uspešno koristi i u dijagnostici graviditeta, kao i praćenju vitalnosti plodova (praćenje fetalnih srčanih akcija). Postoje i pomoćne metode u ultrazvučnoj dijagnostici, kao što je ubacivanje kontrasta u voluminozne organe (insufliranje vazduha ili tečnosti), što omogućava procenu stanja zidova ovih organa.

Druge regije, kao što su oči, štitna žlezda, mlečna žlezda i testisi, takođe se mogu pregledati ovom metodom veoma uspešno.

Bitno je napomenuti da pri ultrazvučnom pregledu životinja ne oseća bol, od neprijatnosti može da oseti jedino hladan gel na obrijanom stomaku i neprirodan položaj ležeći na stolu za pregled.

Obično životinjama ne dajemo anesteziju prilikom pregleda, ali sedacija može biti neophodna kod previše agresivnih i uplašenih životinja.

Naša praksa poseduje 2 kolor dopler ultrazvučna aparata sa tehnologijom 3D najnovije generacije.